Arvot

LAATU

Emme ole halvin, olemme laadukkain, takuulla. Tähän lauseeseen tiivistyy usko yli kymmenenvuotiseen tekemiseen, joka on kasvattanut Tohtorit kahden nuoren nuohoojan yrityksestä, lähes kaksikymmentä  henkilöä työllistäväksi sisäilman ja paloturvallisuuden ammattilaiseksi.

ASIAKASPALVELU

Nauru ja ilo. Meillä Tohtoreilla nauretaan paljon. Tiedämme että, tämä samainen nauru ja sen tuoma ilo huokuu yrityksestämme myös ulospäin ja mikä on parempi tapa palvella asiakasta kuin ilon ja naurun kautta. Ehkäpä juuri siksi asiakkaamme muistavat Tohtoreitamme viesteillä, kehuen heidän ammattitaitoaan ja kykyä jakaa yrityksessämme olevaa iloa ja naurua myös muille. Tämä on meidän omintakeinen leimamme josta Tohtorit tunnistetaan.

TYÖNTEKIJÄT/TYÖILMAPIIRI

Me Tohtoreilla uskomme kiitokseen ja kehuun. Näihin kahteen asiaan kulminoituu, se mitä työkaverit merkitsevät meillä toisilleen. Siksi yrityksessämme puhalletaan yhteen hiileen, yhteisellä matkalla jota työksi kutsutaan. Koska eiväthän Tohtorit olisi mitään ilman tekijöitään. Kiitoksen ja kehun takia työsuhteemme ovat pitkiä ja siksi Tohtorit ovat ammattilaisia isolla A:lla.

Referenssit

Tunnetuimpia kesä 2016 referensejämme:

Ely-talo, Seinäjoki / Senaatti-kiinteistöt

- Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus sekä huolto

- Ilmamäärien mittaus ja säätö


Vaasan Jalkapallostadion / Elisa Stadion, Vaasa

- Ilmamäärien mittaus ja säätö


Koy Kärrykartano, Kurikka

Useita kohteita joissa mm.

- Ilmanvaihtokojeiden iv-kojeen automatiikan saneeraus

- Korvausilmojen asennus

- Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus

- Ilmamäärien mittaus ja säätö


Fallesmanni, Seinäjoki / Senaatti-kiinteistöt

- Ilmanvaihtojärjestelmän tarkastus ja tarkastusmittaukset


Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, Seinäjoki

- Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus sekä huolto

- Ilmanvaihtojärjestelmän kuitukorjaus

- Ilmamäärien mittaus ja säätö


Eskoon sosiaalikuntayhtymä, Seinäjoki

Useita kohteita joissa:

- Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus

- Ilmamäärien mittaus ja säätö


Case 2015: Senaatti-kiinteistöt

 • Vanhan Vaasan Sairaala, M- ja A-osastot
 • Vierikiventie 1 65380 Vaasa

Lähtötilanne

Senaatti-kiinteistöt suoritti yhteistyössä Contria Oy:n ja Granlund Oy:n kanssa hankintalain mukaisen kilpailutuksen koskien VVS:n M ja A osaston ilmanvaihtojärjestelmien puhdistusta, huoltoa sekä ilmamäärien mittausta ja säätöä. Kohteessa oli myös todettu erilaisia pieniä ongelmia koskien kiinteistön ilmanvaihtoa.

Toimenpiteet

Yrityksemme valikoiduttua kohteen urakoitsijaksi hankintalain mukaisen kilpailutuksen jälkeen aloitettiin kohteen puhdistus ja huoltotyöt suunnitelmien ja sopimuksen mukaisesti. Kohde on käyttötarkoitukseltaan vankimielisairaala, mikä loi työn suorittamiselle erityisen suuren työturvallisuus näkökulman. Tämä myös edellytti erittäin tarkkaa aikataulun ja käytäntöjen noudattamista sekä välitöntä kommunikaatiota henkilökunnan kanssa. Kohteessa oli myös erittäin korkeat laatuvaatimukset, joista yrityksemme suoriutui reilusti yli tilaajan odotuksien.

Kuten edellä mainittua, kohde oli kaikin tarkasteltuna erittäin vaativa. Kohteeseen suoritettiin kokonaisuudessaan seuraavat toimenpiteet:

 • Ilmanvaihtokanavien puhdistus
 • Päätelaitteiden puhdistus ja pesu
 • Ilmanvaihtokojeiden puhdistus ja liuotinpesu
 • Ilmamäärien mittaus ja säätö

Toimenpiteillä saavutettiin kanavistoon erinomainen puhtausluokka, joka todennettiin kanavistokuvilla ennen ja jälkeen puhdistuksen. Myös tilaajan vaatimuksena oli että, kohteessa kuvataan kanavistosta n.30% ennalta määrätyistä kohdista ennen ja jälkeen puhdistuksen, mutta henkilökuntamme kuvasi puhdistus ja huoltotöiden yhteydessä iv-järjestelmästä n. 90%puhdistustöiden yhteydessä ennen ja jälkeen puhdistuksen.

Näin laaja kanaviston kuvaus mahdollisti sen että tilaaja pystyi varmistumaan pelkän pöytäkirjan pohjalta että urakoinnissa on noudatettu ja reilusti ylitetty vaaditut määreet. Kuvauksen laajuus mahdollisti myös sen, että kanavistolle tehtävää kanavistopuhtauden lopputarkastusta ei tarvinnut lainkaan suorittaa.

Myös ilmamäärien mittausten ja säädön osalta onnistuttiin erinomaisesti, minkä ansiosta kohdetta vaivanneet paine-ero ongelmat saatiin poistettua kokonaan.

Lopuksi, käytännön toimenpiteet joilla tilaajan odotukset ylittävä suoritus mahdollistettiin:

 • Työturvallisuus ja siihen perehdyttäminen
 • Kommunikaatio henkilökunnan kanssa
 • Työ- ja aikataulusuunnittelu
 • Päiväkohtainen työraportointi
 • Kuvat ennen ja jälkeen puhdistuksen kuva- ja tunnisteineen jolloin kuvat voidaan paikantaa järjestelmästä vuosienkin päästä

Voidaan sanoa että yrityksemme on todellinen edelläkävijä kohteita koskevan raportoinnin osalta, joiden työnlaatu voidaan varmentaa.

Case 2014: Prima Power

 • Metallitie 4, Kauhava

Lähtötilanne

Prima-Power Oy:n ilmanvaihtojärjestelmä oli päädytty puhdistamaan ja huoltamaanenergiatehokkuuskatselmuksen yhteydessä tehtyjen havaintojen pohjalta.

Lähtötilanteen ongelmat

Prima-Pwer Oy.n ilmanvaihtokanavien puhdistus sekä ilmamäärien mittaus ja säätö oli suorittamatta koko kiinteistön osalta. Tämä näkyi mm. tulo- ja poistoilmakanavistossa merkittävänä pitoisuuskertymänä. Myös ilmamäärissä oltiin havaittu merkittäviä eroja, jotka ilmenivät eripuolilla kiinteistöä liiallisena kuumuutena tai voimakkaana vedon tunteena.

Toimenpiteet

Yrityksemme tekemän tarjouskatselmuksen pohjalta Prima Power Oy päätyi tilaamaan kiinteistön tuotanto ja toimistotiloihin tarjoamamme ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja huoltotyöt sekä ilmamäärien mittaus ja säätötyöt. Puhdistus ja huoltotöiden tavoitteeksi asettiin puhtausluokka P1, PUHDAS – P1, 0,2g/m2. Lisäksi suosituksemme pohjalta myös ilmamäärät asetettiin säädettäväksi rakennusmääräyskokoelman mukaisiin arvoihin, aina kuitenkin huomioon myös henkilökunnan omat tuntemukset ilmanvaihdon osalta.

Hyödyt

 • Puhdas ja terveellinen sisäilma
 • Energiatehokas ilmanvaihto
 • Ilmanvaihtokojeiden lämmöntalteenoton tehostuminen ilmanvaihtokojeiden liuotin ja korkeapainepesun ansiosta
 • Ilmanvaihtokojeiden toiminnan ja lämpötilojen optimointi

Case 2012: Taloyhtiö Asoy Erämiehentorni

 • Erämiehenpolku 8, Vaasa

Lähtötilanne

Asoy Erämiehentorni hallitus oli päätynyt saneeraamaan lvi-insinöörin suosituksesta taloyhtiön ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus sekä ilmamäärien mittaus ja säätötöiden  yhteydessä. Lähtötilantilanteelta ilmanvaihtojärjestelmä oli varustettu kaksinopeuksisella huippuimurilla, jota ohjattiin sähköpääkeskuksesta. Huoneistojen ilmanvaihtojärjestelmä oli alkuperäisessä tilassa pääte-laitteiden ja kanavistojen osalta.

Lähtötilanteen ongelmat

Lähtötilanteeltaan Asoy Erämiehentornin ilmanvaihto oli heikosti ohjattavissa sekä todellinen energiasyöppö. Ilmanvaihtojärjestelmälle ominaista oli lisäksi se, että osassa huoneistoja esiintyvä tunkkaisuus, kun taas osassa huoneistoja oli voimakas vedon tunne.

Toimenpiteet

Avoimen tarjouskilpailun kautta Asoy Erämiehentorni päätyi yrityksemme tarjoamaan ratkaisuun, jossa ilmanvaihtojärjestelmä puhdistettiin korvausilma- ja poistoilmakanavistojen osalta sekä saneerattiin huippuimurin ja huoneistokohtaisten liesikupujen osalta. Saneerauksen yhteydessä vanha huippuimuri poistettiin käytöstä ja korvattiin FLÄKTin STEF saneerauspaketilla, jossa huippuimurin toimintaa ohjaa sisäänrakennettu taajuusmuuttaja sekä siihen liitetyt lämpötila ja paine-ero ohjaukset. Lisäksi huoneistokohtaiset liesituulettimet korvattiin Vallox KTXEA liesikuvuilla, jonka jälkeen taloyhtiön ilmamäärät mitattiin ja säädettiin rakenusmääräyskokoelman mukaisiin arvoihin. Työstä laadittiin asiakkaalle ”maallikkokielinen” kuvallinen puhdistus- ja huoltopäiväkirja sekä mittaus ja säätöpöytäkirja.

Hyödyt

FLÄKTin STEF ja VALLOX KTXEA -saneerausratkaisun hyötyjä:

 • Ei kalliita kaapelointitöitä
 • Ei kalliita sisäremontteja
 • Edullinen ja energiatehokas ilmanvaihto
 •  Aina tasainen ja laadukas sisäilma kaikkiin asuntoihin
 • Nopea asennus ja toimitus
 • Etähallinta mahdollisuus